Sta­erk før­ste halv­leg sik­rer BSV vig­tig CL-ude­sejr

Ekstra Bladet - - SPORT . NYHEDER -

Hånd­bold­her­rer­ne Bjer­ring­bro-Sil­ke­borg (BSV) fort­sa­et­ter kur­sen mod avan­ce­ment fra Cham­pions Le­agu­es grup­pe C ef­ter en sejr ude mod rus­si­ske Chek­hovskie Med­ve­di.

Grund­lagt på en frem­ra­gen­de før­ste halv­leg af de dan­ske vi­ce­me­stre tog BSV en sejr på 30-24 og top­per fort­sat grup­pen ale­ne ef­ter syv af de ti kam­pe.

Gjor­de ondt

fra Hol­det har 12 po­int, hvil­ket er to me­re end po­rtu­gi­si­ske Spor­ting CP.

I de før­ste 30 mi­nut­ter trom­le­de det dan­ske hold hen over et chan­ce­løst rus­si­ske mand­skab.

Rus­ser­ne hav­de me­get sva­ert ved at sa­et­te go­de an­grebs­kom­bi­na­tio­ner sam­men, og i mod­sat­te en­de var det ik­ke det sto­re pro­blem for dan­sker­ne at sa­et­te mål på tav­len.

Det gav en sik­ker dansk pau­se­fø­ring på 16-10.

Isa­er Ni­ko­laj Øris Ni­el­sen var godt sky­den­de fra høj­re­ba­ck­en, og han gjor­de ondt på hjem­me­hol­det.

Der­med skul­le der blot dansk kon­cen­tra­tion til i an­den halv­leg for at kø­re sej­ren hjem, men det kneb lidt un­der­vejs.

En del af­bra­en­de­re på en vel­spil­len­de Dmi­try Pav­len­ko i rus­ser­nes mål ko­ste­de lidt på må­l­tav­len, og da Chek­hovskie Med­ve­di med fi­re mi­nut­ter igen kom in­den for fi­re måls af­stand, kom den før­ste snert af spa­en­ding.

Klas­sisk Nød­des­bo

En klas­sisk skru­e­boldscor­ing af Jesper Nød­des­bo kort ef­ter fik dog eli­mi­ne­ret mu­lig­he­den for et stort comeback, og det end­te med en sik­ker sejr på seks mål. Ritzau

AR­KIV­FO­TO: ANITA GRAVERSEN

Ni­ko­laj Øris Ni­el­sen blev BSV-top­sco­rer med ot­te mål i kam­pen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.