LAUD­RUPS TUMULTARISKE TID I FCK

Ekstra Bladet - - SPORT -

Ef­ter­år 1998:

Laud­rup be­gyn­der i Chel­sea, men er util­freds med sin tra­e­ners ro­ta­tions­sy­stem. FCK og Chel­sea spil­ler 1-1 i Lon­don i Eu­ro­pa Cup­pen.

Ek­stra Bla­det af­slø­rer, at AB’s Chri­sti­an An­der­sen skal va­e­re FCK’s nye tra­e­ner fra som­me­ren 1999.

25.10.1998: 28.10.1998:

Tv2-spor­ten af­slø­rer at Bri­an Laud­rup stop­per i Chel­sea og ven­der hjem for at spil­le for FCK.

29.10.1998:

FCK-di­rek­tør Flemming Øster­gaard af­vi­ser, at der er skre­vet kon­trakt med Laud­rup, der selv forta­el­ler, at han stop­per i Chel­sea.

5.11.1998:

Chel­sea vinder Eu­ro­pa Cup-re­tur­kam­pen med 1-0 over FC Kø­ben­havn. Målsco­re­ren var Bri­an Laud­rup.

Bri­an Laud­rup pra­e­sen­te­res som ny FCK­spil­ler på en godt to et halvt år lang kon­trakt på ’helt al­min­de­li­ge be­tin­gel­ser’. Der na­ev­nes in­tet om

10.11.1998:

klau­sul med seks må­ne­ders prø­ve­tid. Bå­de Flemming Øster­gaard og Laud­rup na­eg­ter, at klau­su­len fin­des.

De­cem­ber 1998:

FCK og Laud­rup un­der skri­ver DBU’s stan­dard­kon­trakt, der gør ham til FCK-spil­ler fra 1.1.1999 til 30.6.2001 med en et-årig op­tion, men si­ger in­tet om for­try­del­ses­klau­su­len.

Bri­an Laud­rup, Chri­sti­an An­der­sen og den nye pres­se­chef Flemming Toft (tid­li­ge­re tv2-kom­men­ta­tor) til­tra­e­der i FCK.

Su­per­liga-start: FC Kø­ben­havn med Bri­an Laud­rup ta­ber ude 2-3 til Brønd­by.

1.1.1999: 14.3.1999: 16.3.1999:

Chri­sti­an An­der­sen fy­res ef­ter 75 da­ge som FCK-tra­e­ner på op­for­dring af spil­ler­ne. Kim Brink ven­der til­ba­ge for an­den gang.

Pres­se­chef Flemming Toft fra­tra­e­der sit job i FC Kø­ben­havn og ven­der til­ba­ge til TV- ska­er­men.

April 1999:

Br be

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.