Ty­ve be­sø­ger de sam­me ga­der i Kø­ben­havn hver an­den dag

Ekstra Bladet - - BILER NYHEDER - MAT­HI­AS GRAM

Når selv­be­tje­nings-pc'er­ne sluk­kes i Nyro­ps­ga­des Bor­ger­ser­vi­ce, og den 37-ti­mers ar­bejds­u­ge er slut i fag­for­e­nin­ger­nes om­kring­lig­gen­de høj­bor­ge, mø­der bilty­ve­ne på ar­bej­de.

Selv om om­rå­det om­kring Nyro­ps­ga­de og Ve­ster Sø­ga­de kun er 700 me­ter fra Rå­d­hus­plad­sen og der­med en af ho­ved­sta­dens mest cen­tra­le pla­ce­rin­ger, så stop­per det ik­ke ty­ve­ne fra at be­gå ind­brud og stja­e­le bi­ler her. Fak­tisk er om­rå­det det i Kø­ben­havn, der har va­e­ret ramt i år.

Det vi­ser en op­gø­rel­se fra Kø­ben­havns Po­li­ti, som sam­men­lig­ning­s­tje­ne­sten Sam­li­no.dk har få­et ak­tind­sigt i, og som Ek­stra Bla­det ef­ter­føl­gen­de har set.

I år har po­li­ti­et ind­til vi­de­re no­te­ret 101 an­mel­del­ser om ty­ve­ri el­ler ind­brud på Nyro­ps­ga­de ale­ne. Med­reg­ner man Ve­ster Sø­ga­de og Stau­nings Plads, der beg­ge lig­ger i sam­me om­rå­de og ind­ta­ger hen­holds­vis an­denog tred­je­plad­sen på li­sten over de mest ty­ve­riram­te ga­der, al­ler­hår­dest

FO­TO: COLOURBOX

Nyro­ps­ga­de har haft flest be­søg i år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.