So­len skal la­de bi­len

Ekstra Bladet - - BILER FORBRUG -

Kia og Hyun­dai ar­bej­der i øje­blik­ket på et sy­stem, der gør det mu­ligt at in­te­gre­re sol­cel­ler i ta­get på nye elek­tri­ske bil­mo­del­ler. Den før­ste ge­ne­ra­tion af sy­ste­met, der er på ga­den i 2019, kan bru­ges på hy­brid­bi­ler, mens an­den ge­ne­ra­tion ret­ter sig mod bi­ler med for­bra­en­dings­mo­tor. Det be­står af et se­mi­trans­pa­rent tag­sy­stem med sol­pa­ne­ler. Tred­je ge­ne­ra­tion bli­ver et let sol­pa­nel­tag til el­bi­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.