Er du ik­ke ban­ge for at mi­ste, har du ik­ke el­sket rig­tigt

Ekstra Bladet - - GO’SØNDAG -

Kan det vir­ke­lig pas­se? Er det først, når vi fryg­ter at mi­ste, vi har prø­vet at el­ske for al­vor? Lukas Gra­ham syn­ger det på sin nye sing­le, ’Love so­meo­ne’. Og jeg tror på ham. Tror på, han har ret.

Det ha­en­ger sam­men. Så når du si­ger A, si­ger du og­så B – og på en el­ler an­den må­de er det smukt, sår­bart og livs­be­kra­ef­ten­de på sam­me tid.

– ka­e­re­stesor­gen som ka­er­lig­he­dens bag­si­de – ram­mer, gør det så ondt, så ondt.

Det er uli­de­ligt, og det fø­les, som om der ik­ke er no­get i li­vet, der er i far­ver me­re.

Alt har mi­stet sin glans, og der er ik­ke no­get ved no­get me­re.

Din el­ske­de er va­ek. I lyk­ke­des ik­ke – du er ale­ne. Men når nu ka­e­re­stesorg er en pra­e­mis, du by­der ind på som en po­ten­ti­el kon­se­kvens, hvor­for så ik­ke ta­ge den op og se på, hvad det er, den har med sig.

Er det kun gråd, la­engsel og tå­rer, der er i den­ne del af at ha­ve el­sket? Ik­ke i min op­tik.

sid­der i mit te­ra­pirum med ka­e­re­stesorg, ta­ger jeg det enormt al­vor­ligt. Jeg for­k­lej­ner det på in­gen må­de.

Men jeg gør ik­ke ka­e­re­stesor­gen til en til­stand, der er trist og ubru­ge­lig. Nej. Den er så me­get me­re end det.

Det er så nemt at fe­je smer­ten til si­de. Men du skal vi­de, at de ka­e­re­stesor­ger, du har va­e­ret igen­nem, på in­gen må­de har va­e­ret spildt liv og spildt tid. De er al­le fyldt med er­fa­ring. Liv­ser­fa­ring.

NÅR SMER­TEN NÅR ET MEN­NE­SKE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.