FAST PRIS

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUEN -

For­ud for, at Lars Løk­ke Rasmussen blev stats­mi­ni­ster, var gå­et nog­le år i op­po­si­tion. Her var det me­get sva­ert at få Løk­ke i ta­le, hvil­ket Aka­de­mi­ker­nes A-kasse op­le­ve­de. Men så do­ne­re­de de 50.000 kr til Løk­ke­Fon­den, og straks kom op­po­si­tio­nens le­der for­bi.

Aka­de­mi­ker­ne er åben­lyst dår­li­ge til at for­hand­le. Kvo­te­kon­ger­ne gav ba­re Løk­ke et gra­tis som­mer­hu­s­op­hold til 10.000 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.