BLODTØRSTIGE ANNA

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUENS SØNDAGSLUR -

Anna Li­bak, der er fol­ke­tings­kan­di­dat for Ven­stre, skri­ver i Ber­ling­s­ke:

’Når man hø­rer om ae­d­le vil­de på North Sen­ti­nel Island i Den Ben­gal­ske Bugt, hvad fø­ler man så? Et stik af mis­un­del­se.’

De ae­d­le vil­de på North Sen­ti­nel Island har se­ne­st gjort sig be­ma­er­ke­de ved at dra­e­be en mis­sio­na­er med bue og pil.

Fr. Li­bak ser fre­de­lig ud, men der er no­get far­ligt in­den i. Lad os hå­be, hun al­drig bli­ver for­svars­mi­ni­ster.

FO­TO: STINE TIDSVILDE

Hun ser fre­de­lig ud, men ...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.