VAERDIGT FOR­MÅL

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUENS SØNDAGSLUR -

Slyn­gelstu­en for­tal­te for­le­den, at den hidtil ukend­te for­e­ning Dan­ske Ta­ler i for­bin­del­se med fi­nans­lo­vs for­hand­lin­ger­ne har få­et 800.000 kro­ner hvert år de na­e­ste fi­re år – 3,2 mil­li­o­ner i alt.

I be­sty­rel­sen for den for­gyld­te for­e­ning sid­der Dansk Fol­ke­par­tis kul­tu­r­ord­fø­rer, Alex Ahrendt­sen, som selv har del­ta­get i ud­de­lin­gen af skat­tey­der­nes pen­ge, og det har vakt no­gen for­ar­gel­se.

Helt uden grund. Hav­de Ahrendt­sen sid­det i be­sty­rel­sen for en for­e­ning af fri­ma­er­ke­sam­le­re el­le ri­en klub­for mo­del­jer­n­ba­ne­en­tu­si­a­ster, så hav de­de få­et kro­ner­ne i ste­det.

Vi hav­de mi­stet vo­res pen­ge un­der al­le om­sta­en­dig­he­der, så der er in­gen grund til at ae­r­gre sig.

FO­TO: MAR­TIN LEHMANN

Alex Ahrendt­sen er en varm til­ha­en­ger af tag selv-bor­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.