Med min far, mor og Josue

Ekstra Bladet - - . JULEHJAELP -

– Kom­mer der børn til je­res ju­le­af­ten?

– Nej. Det er min far og mor og min bed­re halv­del. Sid­ste år kom Josu­es sø­ster, mor, nie­ce og nevø. I år bli­ver vi os fi­re.

– Nej, ik­ke ud­lan­det i ju­len. Der bli­ver to tors­da­ge i ugen, før det kom­mer til at ske.

– Hvad si­ger Josue til je­res jul?

– Han er god til at til­pas­se sig. Han er jø­de, men har bo­et i et ka­tolsk land al­tid. Så der­for er vo­res ju­le­tra­di­tio­ner jo ik­ke helt ma­er­ke­li­ge for ham. vildt

– Ta­ler di­ne fora­el­dre han dansk sam­men? og

– Ja, han er ved at ta­le så me­get dansk, at de godt kan ta­le sam­men stil­le og ro­ligt, hvis mi­ne fora­el­dre ik­ke ta­ler med for me­get di­a­lekt.

Sø­ren Pa­pe vi­ser sit be­sked­ne ju­le­trae.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.