Ta­bi­ta, 21 år og fra Holste­bro

Ekstra Bladet - - JULEHJAELP - FO­TO: COVERMODEL.DK

Der er ik­ke la­en­ge til, at den helt sto­re ju­le­mid­dag skal kre­e­res, og da­gens Si­de 9pi­ge er helt klar til at bril­le­re i køk­ke­net.

– Jeg er fak­tisk over­ra­sken­de god i et køk­ken, hvis jeg selv skal si­ge det. Jeg har li­ge stå­et og la­vet en bøf med rås­teg­te rod­frug­ter og whi­skysovs, så ju­lema­den bli­ver rig­tig god i år nu, hvor jeg står for den.

For ny­lig fik Ta­bi­ta te­stet si­ne ev­ner i en an­den kuli­na­risk di­sci­plin – bag­ning. Det fo­re­gik med Si­de 9-kol­le­ga­en Hol­ly, og det gik alt an­det end stil­le for sig.

– Det var sjovt, selv­om jeg fik mel i ho­ve­d­et med det sam­me, vi star­te­de. Det kan jo smut­te!

– Jeg el­sker at ba­ge ka­ge, det sma­ger så godt. Min ynd­lings-ju­les­na­ck er pe­ber­nød­der, for­di de bå­de sma­ger godt og er sjove at ka­ste ef­ter folk. jfs

Styr på mid­da­gen Ju­lema­den bli­ver god.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.