Fik kron­prin­ses­se

Ekstra Bladet - - . NYTÅRSTORSKEN -

DR Pi­geKo­ret fik midt i for­hand­lin­ger­ne om me­di­e­for­li­get, som ko­ste­de op mod 400 ar­bejds­plad­ser på DR, kron­prin­ses­se Mary på kro­gen som pro­tek­tor. enormt hel­dig for os, uden at ha­ve på­vir­ket den po­li­ti­ske be­slut­ning, for det var meldt ud i ud­spil­let, at de ik­ke måt­te rø­re ved sel­ve en­sem­b­ler­ne, si­ger Fa­ber, som be­teg­ner kron­prin­ses­sen som et stort for­bil­le­de for kor­pi­ger­ne.

– Selv­om nog­le af pi­ger­ne er 16 år gam­le, op­fø­rer de

Jeg tror ba­re, vi har va­e­ret enormt hel­di­ge, at de tur­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.