FRA ET HJEM UDEN KLASSISK MU­SIK

Ekstra Bladet - - NYTÅRSTORSKEN 2018 -

Fa­bers fora­el­dre har al­tid va­e­ret skilt, og han er pri­ma­ert vok­set op hos sin mor – i et hjem uden klassisk mu­sik.

Hans psy­ko­lo­gila­e­rer i gym­na­si­et brug­te ham som ek­sem­pel på, at en muta­tion i hjer­nen måt­te ha­ve ført til den mu­si­kal­ske be­ga­vel­se.

Han sang i Det Dan­ske Dren­ge­kor og Det Kgl. Dan­ske Mu­sik­kon­ser­va­to­ri­ums Bør­ne­kor, hvor isa­er de dan­ske san­ge greb ham.

Selv­om Fa­ber ger­ne med en høj gna­eg­gen­de lat­ter li­rer hu­mo­ri­sti­ske be­ma­er­k­nin­ger af om eg­ne be­gra­ens­nin­ger, ved han godt, at drømm­ejob­bet ik­ke er kom­met fly­ven­de ned fra him­len.

– Jeg har al­tid va­e­ret me­get de­ter­mi­ne­ret og må­l­ret­tet, gjort mig me­get uma­ge og haft enormt travlt med at bli­ve til no­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.