OG DET VAR DAN­MARK CLASSIC

Ekstra Bladet - - NYTÅRSTORSKEN 2018 -

Og så var der den om fa­mi­li­en Win­ter, der hav­de købt en gam­mel knald­hyt­te på Lol­land af to ae­l­dre sø­stre.

Da den før­ste sne faldt, blev fru Win­ter lidt uro­lig over hu­sets i dén grad mang­len­de iso­la­tion.

– Vis­se­vas­se, hvis de to pul­ver­hek­se har kun­net over­le­ve her i 30 år, så kan vi og­så, sag­de hr. Win­ter.

Men snart kom der en fryg­te­lig nat­te­frost, og fa­mi­li­en våg­ne­de op til en stue med rim på va­eg­ge­ne.

Hr. Win­ter rin­ge­de til sø­stre­ne for at hit­te ud af, hvor­dan de hav­de var­met hu­set op.

Han lag­de hur­tigt på.

– De er ta­get til Syds­pa­ni­en hver vin­ter i 30 år.

Sne­var­sel

Den før­ste sne er vars­let, og selv om det er sva­ert at spå – isa­er for me­te­o­r­o­lo­ger – ved vi jo godt, at det sker før el­ler si­den. Hel­dig­vis kan vi var­me os med Mor­ten In­ge­mann.

Se ba­re her. Hver søn­dag brin­ger Ek­stra Bla­det et pluk af In­ge­manns bed­ste. El­ler va­er­ste.

Der er hel­dig­vis va­el­dig me­get at ta­ge af, og bun­ken vok­ser dag for dag.

Her er rab­len­de gal­skab og ba­rok­ke ind­fald, hyste­ri­ske ud­fald og skarp sa­ti­re. Samt me­get me­re.

dall

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.