Fly red­det af ge­ni­al op­fin­del­se

Ekstra Bladet - - NYTÅRSTORSKEN 2018 - HEINE JØRGENSEN [email protected]

Det kun­ne va­e­re endt i en ka­ta­stro­fe, da et Bo­e­ing 737-700-fly fra ame­ri­kan­ske Sout­hwest Air­li­nes i tors­dags røg af lan­dings­ba­nen i et vold­somt regn­vejr.

Fly­et stop­pe­de blot få me­ter før det hegn, der af­skil­ler luft­hav­nen og en sta­er­kt tra­fi­ke­ret vej.

Men på grund af en ge­ni­al op­fin­del­se kal­det En­gi­ne­e­red Ma­te­ri­al Ar­re­sting Sy­stem (EMAS) slap al­le med li­vet i be­hold.

En sa­er­lig ce­ment

EMAS vir­ker i prin­cip­pet, som hvis man hav­de lagt tynd is ud for en­den af ba­nen.

Her er ma­te­ri­a­let dog ik- ke is, men en sa­er­lig ce­ment, som fly­ets hjul og un­der­si­de syn­ker ned i, hvis det en­der uden for ba­nens nor­ma­le la­eng­de.

Som det ses på bil­le­det, fik tek­no­lo­gi­en fly­et fra Sout­hwest Air­li­nes – med 112 pas­sa­ge­rer og fi­re be­sa­et­nings­med­lem­mer – til at tra­ek­ke et la­en­ge­re ’brem­se­spor’ i ce­men­ten, før det stop­pe­de.

Sa­gen un­der­sø­ges nu na­er­me­re for at fin­de ud af, hvor­dan ha­en­del­sen kun­ne ske.

FO­TO: KABC-TV VIA AP

Fly­et trak et so­lidt brem­se­spor ef­ter sig i den blø­de ce­ment, der red­de­de pas­sa­ge­rer­ne fra en ka­ta­stro­fe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.