Eks­pert: Dår­lig idé

Ekstra Bladet - - . NYTÅRSTORSKEN - – Hvad sy­nes du om be­slut­nin­gen? – Hvad fryg­ter du, at kon­se­kven­sen bli­ver?

Ek­stra Bla­det har talt med in­te­gra­tions­eks­pert Fa­h­my Al­ma­jid, der tid­li­ge­re har ar­bej­det med in­klu­sion af tospro­ge­de ele­ver.

– Jeg sy­nes, at for­de­ling og iso­le­ring af tospro­ge­de er en me­get, me­get dår­lig idé. Jo me­re du iso­le­rer bør­ne­ne, jo va­er­re bli­ver det.

– Vi snak­ker om, at ind­van­dre­re iso­le­rer sig i ghet­to­er og le­ver i pa­ral­lel­sam­fund, og hvad gør vi så? Vi la­e­rer dem det fra barns­ben af.

– Når bør­ne­ne bli­ver voks­ne, va­el­ger de selv pa­ral­lel­sam­fun­det, for­di det er det, vi har la­ert dem som un­ge.

FO­TO: LASSE KOFOD/RITZAU SCAN­PIX

Jo me­re du iso­le­rer, jo va­er­re bli­ver det, mener Fa­h­my Al­ma­jid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.