Her­rens ve­je II, DR1 20.00:

Ekstra Bladet - - . TV-GUIDE -

Kom­mer der en ny sa­e­son af "Her­rens ve­je"? Det er nok et spørgs­mål, som man­ge ef­ter­hån­den er be­gyndt at stil­le sig selv. Desva­er­re er det nok ble­vet me­re usik­kert, ef­ter at Adam Pri­ce for ny­lig af­slø­re­de, at han er ble­vet hy­ret af Net­flix til at stå bag en ny skan­di­na­visk serie med tit­len "Rag­na­rok". Men må­ske vi bli­ver klo­ge­re na­e­ste søn­dag, når sid­ste af­snit rul­ler over ska­er­men. I af­ten fort­sa­et­ter Au­gusts skyg­ge med at spø­ge i fa­mi­li­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.