WELL DONE, BOY!

Ekstra Bladet - - SPORT -

Ho­ck­en­heim har budt på nog­le af Ke­vin Magnus­sens bed­ste tid­tag­nin­ger.

Dan­ske­rens num­mer ét-me­ka­ni­ker, To­by Brown, gra­tu­ler med fem­te­plad­sen og årets hidtil bed­ste lør­dag. Re­sul­ta­tet blev si­den tan­ge­ret i Rusland.

– Jeg kan ik­ke gø­re for, at det er mig på tv, men For­mel 1 er en teams­port. Jeg er li­ge så glad som ham – og om­vendt.

– Hvad si­ger de?

– Well done, boy. Så­dan no­get lig­nen­de. Godt re­sul­tat.

FO­TO: LUCA BRUNO/AP

Ke­vin Magnus­sen hav­de en ting el­ler to at ta­en­ke på ef­ter star­ten på Sil­ver­sto­ne. Han blev ni­er, mens Grosje­an ud­gik ef­ter sam­men­stø­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.