FORLØSNING I BAHRAIN

Ekstra Bladet - - SPORT . FORMEL 1 -

– Det er et snap, hvor jeg ser rig­tig fø­lel­ses­la­det ud ...

Ke­vin Magnus­sen brok­ker sig lidt, da det­te bil­le­de kom­mer frem, men Ek­stra Bla­dets fo­to­graf har nu stri­be­vis i sam­me gen­re fra Bahrain, hvor der blev slå­et kon­tra med en fem­te­plads oven på pit­stop-brø­ler­ne.

Glad og til­freds

For­an si­ne tre ta­et­te­ste in­ge­ni­ø­rer gi­ver han et knus til Haas’ kon­takt hos chas­sis-fa­bri­kan­ten Dal­la­ra.

– Det var ba­re sinds­sygt dej­ligt at få så­dan en på tav­len, fast­slår han.

– Når man fø­ler, at man har gjort det godt, har sco­ret po­int, gla­de folk i tea­met, du ved, man kan slap­pe af, der er pra­e­mie­pen­ge og­så. Så er man da glad og til­freds, kon­sta­te­rer han.

– Men det er sta­dig ba­re en fem­te­plads!

FO­TO: JAN SOM­MER

Der var smil og kram he­le vej­en rundt hos Ke­vin Magnus­sen og hans in­ge­ni­ø­rer ef­ter fem­te­plad­sen i grand­prixet i Bahrain.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.