KOLD LUFT I KULISSEN

Ekstra Bladet - - SPORT . FORMEL 1 -

I kulissen kør­te søgs­må­let fra Ke­vin Magnus­sens tid­li­ge­re ma­na­ger Dor­te Ri­is Mad­sen, og den sag fort­sa­et­ter i lands­ret­ten.

– Ja­men, det er ik­ke rart at skul­le kon­cen­tre­re sig om så­dan no­get, når man egent­lig ba­re ger­ne vil kø­re ra­ce og fo­ku­se­re på det.

– Men så­dan er li­vet jo. Jeg har ta­get det, som det var. Der er ik­ke så me­get at gø­re ved det. Ba­re et bump på vej­en, si­ger Magnus­sen.

Han vil hel­le­re ta­le om, hvem der ba­e­rer hans for­lo­ve­des ba­ga­ge:

– Ja, ja, jeg er gent­le­man, ik­ke!

FO­TO: JAN SOM­MER

Ke­vin Magnus­sen på vej ud af Kø­ben­havns By­ret i sel­skab med sin mor, ka­e­re­ste og ad­vo­ka­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.