ÅRETS HØJDEPUNKT

Ek­stra Bla­det har ud­valgt ni de­fi­ne­ren­de øje­blik­ke i Ke­vin Magnus­sens 2018-sa­e­son. Østrigs Grand Prix var årets bed­ste for Haas

Ekstra Bladet - - SPORT -

En fjer­de- og fem­te­plads i sam­me løb kom i Østrig, da Ro­main Grosje­an en­de­lig stemp­le­de ind og scorede si­ne før­ste po­int i 2018.

– Sinds­syg god stem­ning. Al­le var gla­de for de 22 po­int, som li­ge røg ind på kon­to­en. Li­ge hvad vi mang­le­de. Årets højdepunkt for tea­met, fast­slår Ke­vin Magnus­sen.

– Jeg sy­nes, at det var rig­tig dej­ligt, at Ro­main og­så hav­de en god we­e­kend der. Ind­til da hav­de det va­e­ret mig, der sla­eb­te la­es­set. Selv­føl­ge­lig vil­le jeg ger­ne ha­ve haft den om­vendt, men det var sta­dig et rig­tig godt re­sul­tat og go­de po­int.

FO­TO: ANDY HONE/HAAS F1 TEAM

Så­dan, dren­ge!Haas-ju­bel på Red Bull Ring. Haas F1 Team kun­ne fejre sit 50. grand­prix med det bed­ste re­sul­tat no­gen­sin­de – Ke­vin Magnus­sen blev fem­mer med team­kam­me­ra­ten, Ro­main Grosje­an, li­ge for­an sig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.