CHOKERET OVER PO­LI­TI­KER­NE

Ekstra Bladet - - SPORT . FORMEL 1 -

Først tur­de Ke­vin Magnus­sen slet ik­ke tro på mu­lig­he­den for et dansk F1-grand­prix. Li­ge som man­ge an­dre mo­tor­sport­s­fans fat­te­de han hel­ler ik­ke, da over­borg­me­ster Frank Jen­sen (S) plud­se­lig trak ta­ep­pet va­ek un­der pro­jek­tet.

– Det var en ka­em­pe skuf­fel­se. Det så li­ge så godt ud, og man fik vir­ke­lig fø­lel­sen af, at der var skub i det. Jeg sy­nes, at det var så­dan en spa­en­den­de ting for Dan­mark og Kø­ben­havn at få den chan­ce og mu­lig­hed.

– Selv­føl­ge­lig vil­le det som dansk ra­cer­kø­rer ha­ve va­e­ret en ka­em­pe op­le­vel­se, men jeg var ked af det på Dan­marks veg­ne, for­di jeg føl­te, der var ka­em­pe op­bak­ning.

– Jeg fik et chok over at se, at der var nog­le, som syn­tes, at der ik­ke var op­bak­ning til pro­jek­tet.

– Den mang­le­de i hvert fald ik­ke fra dem ude i by­en. Må­ske hos nog­le nøg­le­per­so­ner, der ik­ke syn­tes, at op­bak­nin­gen var der, men den var der ude i lan­det. Bran­da­er­ger­ligt at det gik i va­sken.

FO­TO: MADS NISSEN/POLFOTO

Ke­vin Magnus­sen ka­ste­de sig sam­men med rig­man­den Lars Sei­er Chri­sten­sen (tv.) ind i pro­jek­tet med at få For­mel 1 til Kø­ben­havn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.