DEN SÅ DU IK­KE PÅ TV: SKÅL!

Ekstra Bladet - - SPORT -

Stem­nin­gen i pad­do­ck­en var ge­ne­relt løs­slup­pen ef­ter sa­e­son­fi­na­len.

Nor­malt gør Ke­vin Magnus­sen sta­tus over sit løb med den skrev­ne pres­se på vej­en fra det ob­liga­to­ri­ske tv-in­ter­view til Haas' ho­spi­ta­li­ty, mens hans per­son­li­ge tra­e­ner fyl­der elek­tro­lyt­ter på ham.

Den­ne gang scorede ra­cer­kø­re­ren på vej­en en kølig pils fra Mer­ce­des’ køk­ken og de­mon­stre­re­de, at han me­strer, hvad dan­ske­re ge­ne­relt er bed­re til end AL­LE an­dre i ver­den: at kun­ne knap­pe en pils­ner op UDEN op­luk­ker ...

FO­TO: JAN SOM­MER

En kølig pils­ner til et brand­varmt navn i For­mel 1 ef­ter 10.-plad­sen i årets sid­ste løb.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.