TESTBILER OG PLACERING

Ekstra Bladet - - FORBRUG -

1. Vol­vo V60 'Mo­men­tum' med stan­dards­a­e­de. Rig­tig godt sa­e­de med god la­en­de­støt­te og en hel­støbt fø­rer­plads med nem og in­tu­i­tiv be­tje­ning af in­stru­men­te­rin­gen.

2. Opel In­sig­nia Co­un­try Tou­rer 'In­nova­tion'. 'AGR'fø­rer­sa­e­det er stan­dard­s­om er stan­dard. Det støt­ter godt og er nemt at indstil­le.

3. VW Pas­sat Va­ri­ant 'Hig­hli­ne Pre­mi­um'. Har et ind­by­den­de sa­e­de med man­ge indstil­lings­mu­lig­he­der og god er­go­no­mi. Fø­rer­sa­e­det er en del af en DK-pak­ke til 11.000 kro­ner.

4. Ford Mon­deo sta­tioncar 'ST-Li­ne'. Bi­len har en god indstig­nings­høj­de, bred døråb­ning og et godt sa­e­de med man­ge indstil­lings­mu­lig­he­der og god la­en­de­støt­te.

5. Ma­z­da 6 sta­tioncar 'Op­ti­mum'. Stan­dards­a­e­det indstil­les hur­tigt, har god la­en­de­støt­te, den stør­ste van­dring i høj­den samt frem og til­ba­ge. In­dret­nin­gen op­le­ves dog no­get ro­det.

6. Peu­geot 508 'GT-Li­ne'. 'AGR'-sa­e­det er stan­dar­dud­styr og by­der på man­ge indstil­lings­mu­lig­he­der og god støt­te. i-Co­ck­pit­tet fun­ge­rer dog ik­ke helt op­ti­malt, og indstig­nings­høj­den er lav.

7. VW Ti­gu­an 'Hig­hli­ne Plus'. Bi­len har høj indstig­ning og et fint sa­e­de, men la­ve­re bi­ler til­by­der en bed­re kø­re­stil­ling. 'Er­go Acti­ve'-sa­e­det er en del af en DK-pak­ke til 11.000 kro­ner.

8. Au­di A4 Avant 'Sport Bu­si­ness Edi­tion'. Rat­tet er godt at gri­be om, støj­ni­veau­et lavt og ben­plad­sen god. Stan­dards­a­e­det mang­ler dog indstil­lings­mu­lig­he­der.

9. BMW X2 'Ad­van­ta­ge'. Bi­len har en høj indstig­ning, la­ve vul­ster på sa­e­det og rig­tig god ben­plads. Sport­s­sa­e­det er ek­straud­styr til 10.000 kro­ner.

10. Vol­vo XC40 'Mo­men­tum'. Indstig­nings­høj­den er god, men selv om sa­e­det kan vip­pes, har det ik­ke man­ge indstil­lings­mu­lig­he­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.