SUZUKI VITARA

Der er kom­met me­re bund­tra­ek i den nye Suzuki Vitara, som og­så by­der på me­re mar­kant sty­ling, ny mo­tor og me­re sik­ker­hed

Ekstra Bladet - - BILER TEST -

i sne, dif­fe­ren­ti­a­lelås og down­hill-as­sist.

Pri­sen for den bil­lig­ste fi­re­hjul­stra­ek­ker med ’Acti­ve’-ud­styr be­gyn­der ved 243.000 kro­ner, mens du kan få au­to­mat­gear i den to­hjul­struk­ne ver­sion fra 248.000 kro­ner.

Bi­len har få­et en op­da­te­ret sik­ker­heds­pak­ke med en nød­brem­se, der gen­ken­der fod­ga­en­ge­re, ak­tiv vogn­ba­ne­as­si­stent, skil­te­gen­ken­del­se, ad­var­sel for tra­fik i blin­de vink­ler og for tva­er­gå­en­de tra­fik ved bak­ning.

Pak­ken er dog kun stan­dar­dud­styr på top­mo­del­len og i de fi­re­hjul­struk­ne ud­ga­ver.

Test­bil:

1,0 'Ad­ven­tu­re'

Pris (test­bil): 252.990 kro­ner

Bra­end­sto­fø­ko­no­mi: 18,9 km/l (NEDC2)

Mo­tor:

1,0 li­ter, 112 hk, 170 Nm

L/B/H:

418/178/161 cm

BBBB Nød­brem­sen kan slet ik­ke fås til de an­dre ver­sio­ner, og det er ik­ke i or­den.

Kon­klu­sion

Suzuki Vitara er det prak­ti­ske og ufor­mel­le bud i den klas­se af hø­je bi­ler, der pla­ce­rer sig i den øver­ste del af mi­nik­las­sen. Den nye ba­sis­mo­tor kla­e­der bi­len og gi­ver me­get va­er­di for pen­ge­ne. Hvis du går hø­je­re op, pres­ses Vitara isa­er af den stør­re Nis­san Qas­hqai.

Et bud på et godt køb er den mel­lem­ste mo­del, der har den lil­le mo­tor på 1,0 li­ter, 'Acti­ve'-ud­styr og en pris på 218.000 kro­ner.

FO­TOS: SUZUKI

Suzuki Vitara har få­et en ny front med me­re ka­rak­ter, og i mo­tor­rum­met lig­ger nu en ben­zin­mo­tor på 1,0 li­ter med 112 hk. Den gør den hø­je bil godt.

Vitara er let­kørt og fås bå­de med for- og fi­re­hjul­stra­ek.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.