Be­kym­ret for ryg­klap­per­ne

Ekstra Bladet - - BILER TEST -

Ef­ter­hån­den som Pi­o­tr Woz­ni­a­cki fik et kig ind i det in­ter­na­tio­na­le ten­nis­mil­jø på top­ni­veau, blev han bå­de fa­sci­ne­ret og lidt skra­emt.

For bag den gli­tren­de fa­ca­de øj­ne­de han og­så no­get fa­re­tru­en­de falskt og forl­orent. Ri­ge folk, der kø­ber sig til en sel­fiestund med stjer­ner­ne, og ryg­klap­pe­re, der ger­ne de­ler sej­rs­ru­sen, men for­svin­der i ne­der­la­gets stund. Han kun­ne se, hvor­dan de na­e­sten ugent­li­ge re­sul­tat­krav var en kil­de til evig stress hos top­spil­ler­ne, og han så us­un­de re­la­tio­ner mel­lem dem, de­res tra­e­ne­re, rå­d­gi­ve­re og fora­el­dre.

Der­for na­e­re­de han en be­kym­ring for, hvor­vidt en me­get ung – og der­med på­vir­ke­lig – Ca­ro­li­ne vil­le ta­ge ska­de i mil­jø­et.

– Men det er gå­et fint. Ik­ke alt er selv­føl­ge-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.