Jeg kan bli­ve me­get sur og vred, hvis de går ef­ter mi­ne børn

Ekstra Bladet - - GO’SØNDAG -

I Dan­mark har han selv mødt be­skyld­nin­ger for at va­e­re en tyran­nisk far, der svin­ge­de pi­sken fra mor­gen til af­ten, men på det an­grebs­punkt kan han nø­jes med at pe­ge hen på sin voksne dat­ter. Et kig på hen­de som men­ne­ske bur­de va­e­re svar nok, fø­ler han.

Fra vis­se da­le i fol­ke­dy­bet er der ble­vet råbt ef­ter Ca­ro­li­ne, at hun er mest po­lak, en skat­te­flygt­ning i Mo­na­co og i øv­rigt li­geg­lad med Dan­mark. Ind­vå­ne­re i en ik­ke sa­er­ligt ten­nis-kyn­dig na­tion har vra­en­get,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.