BOR­GEN PÅ ÉT BEN

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUEN -

En gang om ugen går en del af Chri­sti­ans­borgs po­li­ti­ke­re og me­d­ar­bej­de­re til mind­ful­ness i de ra­di­ka­les grup­pe­va­e­rel­se.

De tra­ek­ker vej­ret dybt, står på et ben og den slags.

Jyl­lands-Po­sten var med, og avi­sen forta­el­ler, at al­le sid­der med af­slap­pe­de an­sig­ter i run­gen­de stil­hed – ind­til Mor­ten Øster­gaards ma­ve be­gyn­der at knur­re.

Vi for­står den ra­di­ka­le par­ti­boss!

Hvis man al­li­ge­vel skal sid­de og ta­en­ke på no­get helt an­det, hvor­for så ik­ke en bøf bear­nai­se, en re­jemad, en ot­hel­lo­lag­ka­ge, en ... (sta­er­kt for­kor­tet af red.).

Men el­lers tom­mel­finge­ren i vej­ret til mind­ful­ness på Bor­gen. Ger­ne dag­ligt. Så la­ver de da ik­ke ulyk­ker så la­en­ge.

FOTO: LARS KRABBE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.