POLITIKEN I PARADIS

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUEN -

Po­li­ti­kens an­mel­der er i ekst­a­se af lyk­ke ef­ter et be­søg på en café i Vogn­ma­ger­ga­de i Kø­ben­havn.

’Her syn­der Hel­lerup­fru­er­ne ..,’ frem­går det af over­skrif­ten.

Blandt py­n­te­pu­der og duft­lys til 600 kr. er ’kon­cen­tra­tio­nen af Gun-Britt­klip­nin­ger, Ro­lex-ure og Mon­c­ler-jak­ker ba­re lidt hø­je­re. Kun­der­ne er lidt me­re vel­duf­ten­de og vel­groo­me­de end gen­nem­snit­tet,’ forta­el­ler Politiken.

Som prik­ken over i’et no­te­rer den be­ta­ge­de repor­ter, at ste­det er ’hen­ri­ven­de be­fri­et for bon­de­rø­vis­me.’

Me­nu­en står bl.a. på rug­brød med dyb mid­som­merost og in­tens, hjem­mela­vet iste på hi­bi­scus. Eller ri­stet brød – und­skyld, toast!– med be­der og trøf­fel-ri­cot­ta­cre­me.

Tak for ad­vars­len! Så hel­le­re en ri­stet ho­t­dog i støv­regn ...

Men til­lyk­ke til Po­li­ti­kens jour­na­li­ster, der har fun­det de­res ret­te ele­ment.

Toast med ri­cot­ta-trøf­felcre­me til folk med fan­cy fri­sør og den ret­te dy­nejak­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.