Sop­hie, 32 år og fra Nør­re­bro

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUEN - FOTO: COVERMODEL.DK

Det er ik­ke helt skidt at star­te et frisk ka­len­der­år med en god for­nem­mel­se i ma­ven.

Så­dan er Sop­hie fra Nør­re­bro sprun­get ind i 2019.

– Det bed­ste i det for­gang­ne år har va­e­ret min ek­sa­men, som gik rig­tig godt. Jeg tror på, at 2019 kom­mer til at va­e­re fyldt med ka­er­lig­hed til fa­mi­lie og ven­ner.

Den se­je Si­de 9-pi­ge er dog lidt ae­r­ger­lig over at mang­le en mu­si­kalsk helt i det­te nye år.

Det er hun ik­ke ene om. helt sik­kert

– Det va­er­ste er nok, at vo­res fan­ta­sti­ske Kim Lar­sen gik bort.

– Jeg øn­sker mig for det­te år, at man fin­der en kur mod kra­eft, at vi får fred i ver­den – og så kun­ne jeg og­så godt ta­en­ke mig at kom­me ud at rej­se. jfs

Da­gens Si­de 9-pi­ge tror, at 2019 kom­mer til at va­e­re fyldt med ka­er­lig­hed til fa­mi­lie og ven­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.