UDEN MOBIL

Ekstra Bladet - - FLASH! - FOTO: STINE TIDSVILDE

Thomas Skov er ved godt mod i sit an­det år som mo­bilaf­ha­en­gig. For halvan­det år si­den var han i fem uger på af­vaen­ning grun­det et ufor­holds­ma­es­sigt stort tids­for­brug for­an mo­bi­len.

Selv­om han sta­dig ak­tivt må mod­ar­bej­de sin lyst til at ta­en­de for te­le­fo­nen, fast­slår han på sin blog, at for­bru­get over­ord­net set sta­dig er fal­den­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.