SAM­ME TRYK SOM EN KANON

Ekstra Bladet - - FLASH! -

Når de nye vå­ben skal af­fy­res, kom­mer det til at ske med et tryk, der sva­rer til, når en kamp­vogn af­fy­rer sin kanon.

På M16’eren og M249 SAW’en lig­ger tryk­ket i kam­me­ret om­kring 45 KSI, men det skal ger­ne op mel­lem 60 og 80 KSI.

Når en M1 Abram­skamp­vogn af­fy­rer sin kanon, er tryk­ket i kam­me­ret op­pe i net­op det le­je.

Må­let er, for­kla­rer oberst Geof­frey A. Nor­man, at et pro­jek­til skal va­e­re dø­de­ligt på 600 me­ters af­stand, selv hvis må­let ba­e­rer be­skyt­tel­ses­be­kla­ed­ning.

For at op­nå det hø­je­re tryk skal sel­ve kam­me­ret i våb­net re­de­sig­nes i for­hold til de nu­va­e­ren­de ri­f­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.