THOMAS DAM­KJA­ER PE­TER­SEN

Ekstra Bladet - - FLASH! -

Si­den 2016:

For­mand for In­ge­ni­ør­for­e­nin­gen, IDA.

1990-1996 og 1998-2008:

For­mand for Sko­le og Sam­fund, in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tion for sko­le­be­sty­rel­ser, fora­el­dre og an­dre med til­knyt­ning til fol­ke­sko­len.

For­mand for

1986-2011:

sko­le­be­sty­rel­sen på Øster Fa­ri­mags­ga­des Sko­le i Kø­ben­havn. af Ple­je­fa­mi­li­er­nes Lands­for­e­ning. af En­heds­li­sten.

Medstif­ter

Med­lem Er­hvervskar­ri­e­re: 1983-2016:

Movia.

An­sat i HT, HUR,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.