Så brød po­li­ti­bi­len i brand

Ekstra Bladet - - FLASH! - SIGNE SKOV [email protected]

’Det var­me spor blev li­ge lov­ligt varmt for po­li­ti­et.’

Så­dan skri­ver Syd- og Søn­derjyl­lands Po­li­ti om en pa­trul­je­vogn, der brød i brand un­der jagten på ind­brud­sty­ve nat­ten til i går i Blåvand.

– De ser en hvid va­re­bil, der kø­rer imod dem. Det er i sig selv in­ter­es­sant, så de ven­der og vil kø­re ef­ter den, og så går der li­ge plud­se­lig ild i bi­len. Så bli­ver det de­res fo­kus, forta­el­ler vagt­chef Bjørn Pe­der­sen.

Slap uskad­te

Ud over to be­tjen­te var der og­så to po­li­ti­hunde i bi­len, men al­le fi­re er uskad­te ef­ter bil­bran­den.

– Det har de ta­get i stiv arm. Der skal sgu me­re til at ryste dem, si­ger vagt­che­fen om si­ne kol­le­ga­er.

Hvor­for der gik ild i pa­trul­je­vog­nen, ved Bjørn Pe­der­sen end­nu ik­ke.

– De er jo kørt ud til en alarm, så de har mu­lig­vis kørt ild i den. Der er må­ske kørt lidt hårdt, men det skul­le der jo ik­ke gå ild i den af, si­ger han.

Ty­ven fan­get

Før der gik ild i vog­nen, var be­tjen­te­ne på vej ud til et ind­brud i en tøj­bu­tik i Blåvand, men in­den de nå­e­de der­ud, stød­te de på ty­ve­ne, der kom kø­ren­de i en va­re­vogn.

Ty­ve­ne slap ik­ke va­ek, ba­re for­di der gik ild i for­føl­ger­nes bil. En pa­trul­je fra Varde var og­så kaldt ud til ind­brud­det, og mens den ene af ty­ve­ne undslap, lyk­ke­des det at få fat i den an­den, en 26-årig mand fra Fre­de­riks­berg. Han blev i går ef­ter­mid­dag va­re­ta­egts­fa­engs­let i fi­re uger.

Da han blev an­holdt, be­slag­lag­de po­li­ti­et den hvi­de va­re­vogn og cir­ka 100 ma­er­ke­va­rejak­ker.

FOTO: SYD- OG SØN­DERJYL­LANDS PO­LI­TI

Bi­len blev slemt ska­det, men hel­dig­vis slap be­tjen­te og hunde uden knubs.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.