Tysk par­ti vil ud af EU

Ekstra Bladet - - FLASH! -

Det høj­re­o­ri­en­te­re­de ty­ske par­ti Al­ter­na­ti­ve für Deut­schland (AfD) stem­te på en par­ti­kon­gres i går for at ind­le­de en kampag­ne for Tys­klands ud­tra­e­den af EU op til EU-Par­la­mentsval­get i maj, hvis par­tiets krav om re­for­mer ik­ke bli­ver ind­fri­et.

Det er før­ste gang, at par­ti­et har op­for­dret til ’de­xit’ – en tysk ud­tra­e­den af EU i lig­hed med Stor­bri­tan­ni­ens Bre­xit.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.