Land­stra­e­ner med nye kva­ler

Ekstra Bladet - - SPORT | HÅNDBOLD VM -

Dan­mark stil­ler kun med 15 og mu­lig­vis end­da kun 14 mand, når Sau­di-Ara­bi­en i af­ten er mod­stan­de­ren i Boxen i Her­ning.

Ven­stre­fløj­en Cas­per U. Mor­ten­sen slog sit knae i en lan­ding ef­ter en scor­ing mod Tu­nesi­en lør­dag af­ten. En skan­ning i går vi­ste en va­e­ske­sam­ling, men hel­dig­vis ik­ke no­get al­vor­ligt.

Dog er va­e­ske­sam­lin­gen nok til, at han står over i dag og mu­lig­vis og­så i tirs­da­gens kamp mod Østrig.

Det for­tal­te land­stra­e­ner Ni­ko­laj Ja­cob­sen, da en re­du­ce­ret trup an­kom til tra­e­ning søn­dag af­ten i Boxen.

Ha­ste­de hjem

Her mang­le­de og­så den langska­eg­ge­de høj­re ba­ck, Ni­ko­laj Øris. Det har la­en­ge va­e­ret kendt, at hans ko­ne er i lyk­ke­li­ge om­sta­en­dig­he­der og har ter­min i dis­se da­ge.

Om Øris er ta­get hjem på grund af føds­len, må Ni­ko­laj Ja­cob­sen ik­ke op­ly­se på grund af de nye per­son­da­ta­reg­ler. Men Øris er ik­ke ska­det.

Land­stra­e­ne­ren kun­ne ik­ke forta­el­le, om han reg­ner med at kun­ne stil­le med den ven­stre­hån­de­de ba­ck i af­ten.

Duk­ker Øris ik­ke op, vil Ni­ko­laj Ja­cob­sen kun stil­le med 14 mand mod en nor­mal trup på 16.

Han har el­lers mulighed for i lø­bet af tur­ne­rin­gen at skif­te tre mand ud. Han har al­le­re­de nu brugt den ene.

– Jeg vil ik­ke bru­ge en ny ud­skift­ning på det­te tids­punkt. Det kan bli­ve en lang tur­ne­ring, og jeg reg­ner med, at Cas­per U. hur­tigt bli­ver klar igen. Og så må vi se, hvad der sker med Ni­ko­laj Øris, si­ger land­stra­e­ne­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.