Ryg­gen dril­ler igen og igen

Ekstra Bladet - - SPORT | NYHEDER -

Jan­ni­ck Gre­en

Jeg har na­e­sten he­le min kar­ri­e­re haft no­get med ryg­gen. Hel­dig­vis har det ik­ke be­ty­det la­en­ge­re pau­ser, men der har va­e­ret en en­kelt kamp en gang imel­lem, hvor jeg måt­te stå over. Det er no­get, der he­le ti­den lig­ger i bag­ho­ve­det. Jeg har få­et ud­vik­let spe­ci­el­le tra­e­nings­pro­gram­mer, som jeg føl­ger for at hol­de ryg­gen i or­den. Jeg prø­ver he­le ti­den at hol­de mig ska­des­fri.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.