Hu­den kun­ne ik­ke hol­de fin­ge­ren

Ekstra Bladet - - SPORT | NYHEDER -

NIKLAS LANDIN

Jeg har ik­ke som så­dan haft sto­re skader, men den, der har dril­let mig mest, har va­e­ret min ly­ske. Den er kom­met og gå­et si­den VM i Qa­tar, men den har ik­ke som så­dan haft ka­ta­stro­fa­le kon­se­kven­ser.

Jeg spra­et­te­de min fin­ger op i Ki­el og var ude i en må­ned, da jeg fik bol­den li­ge på en fin­ger, der gik af led – og så kun­ne hu­den ik­ke hol­de den. Den smut­te­de ud gen­nem si­den. Det var rig­tigt dumt, for det var da­gen ef­ter et der­by mod Flens­burg, og tra­e­ne­ren hav­de li­ge sagt, at jeg ba­re skul­le styr­ke­tra­e­ne og ha­ve be­hand­ling. Og ti mi­nut­ter se­ne­re …

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.