Mengs hem­me­li­ge tri­ck

Ekstra Bladet - - SPORT | BOKSNING -

I for­bin­del­se med tra­e­nin­gen til VM-kam­pen har Oli­ver Meng haft gavn af en sa­er­lig op­fin­del­se. Som eneste Mogens Pal­le-bok­ser har han brugt en ny­ud­vik­let en­gelsk app, der ana­ly­se­rer sla­ge­ne.

– Den vi­ser, hvor hårdt og hur­tigt han slår, hvor­når han bli­ver tra­et, an­tal­let af slag, og hvilke kom­bi­na­tio­ner, der vir­ker. Ud fra ma­te­ma­ti­ske al­go­rit­mer kan den ma­er­ke, om der er ta­le om hook eller up­percut.

– Det er et godt va­er­k­tøj, så vi ved, hvad vi skal ar­bej­de vi­de­re med, ly­der det fra Mengs fy­si­ske tra­e­ner Mar­tin Thra­ne.

Da Ek­stra Bla­det er på be­søg vi­ser Mengs hår­de­ste slag mod sandsa­ek­ken 29,4 km/t., mens gen­nem­snit­tet er på 17,4 km/t. på de i alt 384 slag. Al da­ta kom­mer fra en lil­le vi­skela­e­der­lig­nen­de chip i hand­sken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.