Gra­ve­sen skif­ter

Ekstra Bladet - - SPORT | SPORT I TV - FOTO: AP Så­dan gik det: Gra­ve­sen fik en rig­tig god start på til­va­e­rel­sen i Madrid, men da der blev skif­tet tra­e­ner, var Gra­ve­sen ik­ke la­en­ge­re en del af pla­ner­ne, og Gra­ve­sen skif­te­de til skot­ske Cel­tic året ef­ter.

Thomas Gra­ve­sen star­te­de sin kar­ri­e­re hjem­me i Vej­le Bold­klub, her spil­le­de han nog­le go­de sa­e­so­ner, hvil­ket kul­mi­ne­re­de med sølv­me­dal­jer i Su­per­liga­en i sa­e­so­nen 1996/97. Her­ef­ter

gik tu­ren vi­de­re til Ham­borg i HSV og tre år se­ne­re til Pre­mi­er Le­ague og Ever­ton. I Ever­ton blev Gra­ve­sen for al­vor an­er­kendt for sit spil. Man­ge men­te, at han var blandt Pre­mi­er Le­agu­es

bed­ste cen­tra­le midt­ba­ne­spil­le­re, og det gik ik­ke uset hen blandt Eu­ro­pas top­klub­ber. I ja­nu­ar­vin­du­et i 2005 skif­te­de Gra­ve­sen så. Ma­eg­ti­ge Re­al Madrid var desti­na­tio­nen for den dan­ske midt­ba­ne­ge­ne­ral. Det var lidt af et chok, at en dan­sker skif­te­de til Galácti­cos. Re­al Madrid hav­de et stjer­nes­pa­ek­ket hold, og nu hav­de de og­så en dan­sker.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.