REJS - ELLER MIST BARNET

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUEN -

Fol­ke­tin­gets Om­buds­mand tviv­ler på, at det er lov­ligt for Hørs­holm Kom­mu­ne at tvangs­fjer­ne asyl­børn fra Sja­els­mark Ka­ser­ne.

Man­ge af de godt 100 børn mi­stri­ves, men tvangs­fjer­nel­ser kan alt­så ik­ke bru­ges, som S-ord­fø­rer Mat­ti­as Tes­faye har fo­re­slå­et.

’Ser­vi­ce­loven ga­el­der ik­ke di­rek­te for børn af af­vi­ste asyl­sø­ger,’ si­ger om­buds­mand Jør­gen Ste­en Sø­ren­sen til Al­tin­get.

S-ord­fø­re­ren hå­ber, at ’pa­ra­graf­fer­ne kom­mer på plads.’

Må­ske skul­le Tes­faye få hjer­ne­brik­ker­ne på plads? Eller sy­nes han selv, at det er helt o.k. at si­ge til af­vi­ste asyl­sø­ge­re: Rejs – eller vi fjer­ner dit barn?

FOTO: PHILIP DAVALI

Mind­ful­ness på Bor­gen sen­der tan­ker på lang­fart til kniv og gaf­fel. Mat­ti­as Tes­fay­es ky­ni­ske for­slag om tvangs­fjer­nel­ser er fal­det til jor­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.