DØGNRAPPORTEN

Ekstra Bladet - - FLASH! - Fish

ALDERSLYST: Brand- og red­nings­va­e­sen ryk­ke­de ved mid­dags­tid ud til en brand i en eta­ge­e­jen­dom på Møl­le­dams­ga­de. Den vi­ste sig at va­e­re op­stå­et i spil­le­bu­tik­ken Ozon, der har fa­ca­de ud mod Bor­ger­ga­de. Brand­fol­ke­ne måt­te spra­en­ge bag­dø­ren ind til bu­tik­ken, og in­de i bu­tik­kens køk­ken var der gå­et ild i et kø­le­skab.

NIVÅ: Midt på af­te­nen stand­se­de en po­li­ti­pa­trul­je en bil, der blev ført af en blot 15-årig dreng. Med sig i kø­re­tø­jet hav­de han fi­re ja­ev­nal­dren­de. Po­li­ti­et vur­de­rer, at det er for tid­lig en al­der at sa­et­te sig bag rat­tet i, og han ri­si­ke­rer der­for en bø­de. Al­le de fem in­vol­ve­re­de un­ges fora­el­dre er ble­vet un­der­ret­tet i den for­bin­del­se.

AALBORG: År­sa­gen til bran­de­ne er end­nu ik­ke ble­vet fast­slå­et. Men Nord­jyl­lands Po­li­ti fin­der det na­er­lig­gen­de, at tre il­de­bran­de i skral­des­pan­de og con­tai­ne­re ta­et på hin­an­den og med ba­re få mi­nut­ters mel­lem­rum er på­sat­te. De tre bran­de op­stod i Aalborg Øst.

HOLSTED: En 21-årig mand blev stop­pet på Grind­sted­vej, ef­ter at han af en fart­kon­trol var ble­vet må­lt til at kø­re 158 ki­lo­me­ter i ti­men på en stra­ek­ning, hvor den til­lad­te ha­stig­heds­gra­en­se er 80 ki­lo­me­ter i ti­men. Man­den kan nu se frem til en be­tin­get fra­ken­del­se af fø­rer­ret­ten.

KØGE: En 87-årig kvin­de har an­meldt, at hun i den for­gang­ne uger har va­e­ret ud­sat for et tri­ck­ty­ve­ri. Her fik hun be­søg af en ung kvin­de, der ud­gav sig for at va­e­re hjem­meplej­en. Selv­om den 87-åri­ge af­vi­ste, at hun fik be­søg af hjem­meplej­en, lyk­ke­des det al­li­ge­vel den un­ge kvin­de at tra­en­ge sig ind. Først se­ne­re op­da­gen­de den 87-åri­ge, at hun var ble­vet fra­stjå­let 2300 kro­ner.

VARDE: En be­ru­set mand blev an­holdt na­er Kor­skro­en. Man­den var kør­te i en bil, der slin­gre­de vold­somt. En pa­trul­je blev til­kaldt og fik stand­s­et bi­li­sten. Et pust i al­ko­me­te­ret af­slø­re­de, at han hav­de en pro­mil­le på he­le 2,0. Ef­ter­føl­gen­de til­bød bi­li­sten de to be­tjen­te 1000 kro­ner, hvis de vil­le la­de ham gå. Det gjor­de de ik­ke, og i ste­det blev man­den an­holdt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.