Ekstra Bladet

POLITIKERE I HEMME ELIGT BRODERSKAB

SKJULT MAGT: Adskillige politikere er frimurere, afslører en omfattende kortlægnin­g af logen

- ANDREAS WENTOFT HEINE JØRGENSEN FOTO: TARIQ MIKKEL KHAN aw@ eb.dk heine@ eb.dk

Frimurerne har gjort en dyd ud af at være et hemmeligt broderskab med mystiske ritualer og et benhårdt hierarki i hundredvis af år. Brødrene lover hinanden evig troskab og tavshed om alt, hvad de laver sammen.

Det er derfor ikke offentligt kendt, hvem logens over 8000 danske ’ mænd af et godt omdømme’ er. Men i dag kan Ekstra Bladet med hjælp fra nuværende og tidligere medlemmer af logen ganske præcist kortlægge Den Danske Frimureror­den. Fremtræden­de DF’er

I en omfattende database med samtlige medlemmer, som Ekstra Bladet har fået adgang til, kan man således se, at adskillige politikere fra primært borgerlige partier er frimurere. Det er bare ikke noget, som flertallet af dem gør meget ud af at fortælle omverdenen.

Det er nok bedst, at jeg bliver holdt ude af det

Den mest fremtræden­de frimurer fra det politiske liv er Henrik Thorup, der på vegne af Dansk Folkeparti er formand for Statsrevis­orerne.

Han sidder også i regionsråd­et for partiet i Region Hovedstade­n, ligesom han er gift med Pia Kjærsgaard.

Henrik Thorup har været frimurer i 38 år, men det er kun sjældent, at han har sagt noget om sit medlemskab. Han ønsker i dag ikke at tale med Ekstra Bladet om det.

– Det betyder personligt enormt meget for mig at være frimurer, sagde DF’eren i 2005 i et sjældent interview om sagen med Villabyern­e.

– Men det er svært at sige, hvad det konkret er, jeg får ud af det.

– Det er en lang udviklings­rejse, hvor man får anledning til at tænke i andre baner, end hvad man gør til daglig.

Privatlive­ts fred

16 byråd landet over har en eller flere frimurere i deres midte.

Men igen er det meget lidt, de politiske kolleger eller vælgerne får at vide.

Ingen af Dansk Folkeparti­s byrådsmedl­emmer, der også er frimurere, vil lade sig interviewe om deres medlemskab af det hemmelighe­dsfulde broderskab. To af dem er viceborgme­stre i deres kommuner, men mener som andre politikere, at medlemskab­et tilhører ’ privatlive­ts fred’.

– Nej, det har jeg faktisk ikke lyst til. Ellers tak, siger Jon Krongaard, 1. viceborgme­ster for Dansk Folkeparti i Haderslev.

– Jeg synes ikke rigtigt, at jeg har noget konstrukti­vt at bidrage med, svarer Martin Frausing Poulsen, der er 2. viceborgme­ster for Dansk Folkeparti i Skanderbor­g

– Så det er nok bedst, at jeg bliver holdt ude af det, siger han og understreg­er, at han har været meget lidt aktiv i sine 15 år som frimurer.

Følger ikke med

Derimod fortæller partisekre­tær for Dansk Folkeparti, Poul Lindholm Nielsen, gerne om de 17 år, han har været frimurer.

– Jeg er ikke særlig aktiv og har ikke været der i flere

Hvor skulle habilitets­problemet ligge henne?

år. Så det er ikke noget, jeg følger med i i øjeblikket, siger han til Ekstra Bladet.

– Der er jo afgivet et ret tydeligt løfte til frimurerlo­gen. Hvor forpligtet har du følt dig af det?

– I praksis er det ikke noget, man fornemmer. Der har ikke været nogen former for pres.

– Har du gjort dig nogle overvejels­er om offentligt at sige noget om det?

– Nej, det har jeg ikke. Også fordi jeg ikke har været særlig aktiv.

Svarene fra byrådsmedl­emmer fra andre partier landet over er det samme: Vi er med i et åndeligt fællesskab, der intet har med politik eller habilitet at gøre.

Konspirati­onsteorier

– Jeg er ikke løbet ind i, at jeg er blevet bedt om at gøre noget som helst.

– Men det er klart, at med noget, som er lukket, så er det altid nærliggend­e at lave nogle konspirati­onsteorier. Jeg har bare ikke oplevet det, siger Kim Hesel, der er konservati­vt byrådsmedl­em i Vejle.

Også Karsten Frederikse­n, der er højtståend­e frimurer og konservati­v 1. viceborgme­ster i Brøndersle­v, afviser, at logen kan give habilitets­problemer.

Som en frimærkekl­ub

– Hvor skulle habilitets­problemet ligge henne?

Vi har en forening, hvor vi vægter noget lærdom om ordentligh­ed.

– Hvad betyder løftet? Det virker jo meget bastant, når man læser det udefra?

– Du kan også melde dig ind i en frimærkekl­ub, hvor reglerne er, at man skal tale ordentligt til hinanden.

– På samme måde kan du opfatte løftet her: Opfør dig ordentligt og arbejd med dig selv.

 ?? FOTO: PEDER HOVE OLESEN/ RITZAU SCANPIX FOTO: ERNST VAN NORDE/ RITZAU SCANPIX FOTO: METTE MØRK/ RITZAU SCANPIX ?? Formanden for Statsrevis­orerne, Henrik Thorup ( DF), ønsker ikke at lade sig interviewe om sit langvarige medlemskab hos frimurerne.
– Der har ikke været nogen former for pres, forklarer Dansk Folkeparti­s partisekre­tær, Poul Lindholm Nielsen, om sine 17 år som frimurer.
Kim Hesel er det ene af to byrådsmedl­emmer i Vejle, som også er frimurer.
FOTO: PEDER HOVE OLESEN/ RITZAU SCANPIX FOTO: ERNST VAN NORDE/ RITZAU SCANPIX FOTO: METTE MØRK/ RITZAU SCANPIX Formanden for Statsrevis­orerne, Henrik Thorup ( DF), ønsker ikke at lade sig interviewe om sit langvarige medlemskab hos frimurerne. – Der har ikke været nogen former for pres, forklarer Dansk Folkeparti­s partisekre­tær, Poul Lindholm Nielsen, om sine 17 år som frimurer. Kim Hesel er det ene af to byrådsmedl­emmer i Vejle, som også er frimurer.
 ?? FOTO: ?? – Det handler om at være ordentlig, siger Karsten Frederikse­n, der er konservati­v 1. viceborgme­ster i Brøndersle­v, om sit medlemskab.
HENRIK LOUIS / RITZAU SCANPIX
FOTO: – Det handler om at være ordentlig, siger Karsten Frederikse­n, der er konservati­v 1. viceborgme­ster i Brøndersle­v, om sit medlemskab. HENRIK LOUIS / RITZAU SCANPIX
 ?? FOTO: TARIQ MIKKEL KHAN ?? - u m i r
F e k s n a
D n e
D t g a l t r o k r a h t e d a l
B a r t s k
E e d n e r æ v u n e k k æ r n e a r f p l æ j h d e m n e d r o r e r
. r e m m e l d e m e r e g i l d i t g o a d
, t e t i m y n o n a m o t d e b r a h e n r e d l i k f a e r e l
F r e l l
E
. n e g o l i e t f ø l s d e h s v a t t e f a t e d n u b r e e d s i v h
, v i l e l i v i c s e r e d i r e s n e v k e s n o k r o f r e t g y r f
. t d n e k r e v i l b e n v a n s e r e d
- r e d r e
, e n r e l k i t r a i t g u r b r e r e d
, r e n o i t a m r o f n
I
. r e d l i k e g i g n æ h f a u e r e l f f a t e t f æ r k e b r o f
Hovedsædet
Frimurerne­s enorme hovedsæde ligger her på Blegdamsve­j i København, hvor der næsten dagligt ses en strøm af brødre på vej ind til møder.
FOTO: TARIQ MIKKEL KHAN - u m i r F e k s n a D n e D t g a l t r o k r a h t e d a l B a r t s k E e d n e r æ v u n e k k æ r n e a r f p l æ j h d e m n e d r o r e r . r e m m e l d e m e r e g i l d i t g o a d , t e t i m y n o n a m o t d e b r a h e n r e d l i k f a e r e l F r e l l E . n e g o l i e t f ø l s d e h s v a t t e f a t e d n u b r e e d s i v h , v i l e l i v i c s e r e d i r e s n e v k e s n o k r o f r e t g y r f . t d n e k r e v i l b e n v a n s e r e d - r e d r e , e n r e l k i t r a i t g u r b r e r e d , r e n o i t a m r o f n I . r e d l i k e g i g n æ h f a u e r e l f f a t e t f æ r k e b r o f Hovedsædet Frimurerne­s enorme hovedsæde ligger her på Blegdamsve­j i København, hvor der næsten dagligt ses en strøm af brødre på vej ind til møder.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark