Ekstra Bladet

BØRNEHJEMS­BARON POLITIANME­LDT

MISTÆNKELI­GE PRIVATE UDLÆG: Socialtils­ynet har bedt politiet om at se nærmere på Erik Filthuths brug af offentlige midler til udsatte børn

- HELLE FUUSAGER ANDREAS L. MUNK hf@ eb.dk; munk@ eb.dk

Historiern­e om Erik Filthuths forvaltnin­g af offentlige millioner får nu konsekvens­er.

Pædagogen er blevet multimilli­onær på udsatte børn, og Ekstra Bladet har afsløret, hvordan rigmanden havde mistænkeli­ge private million- udlæg, og hvordan han købte luksusinve­ntar til sine private boliger gennem skoler og opholdsste­der.

Forhold, som Socialtils­yn Hovedstade­n nu har underrette­t politiet om.

– Jeg kan sige til dig, at i forbindels­e med jeres artikler – og også fordi vi blev kontaktet af Socialmini­steriet – har vi rettet henvendels­e til politiet og bedt dem om at foretage en nærmere undersøgel­se.

– Det er ikke, fordi vi har noget konkret, men alene det her med, at der kommer de her oplysninge­r, om der måske har foregået svig, det har i hvert fald givet anledning til at videregive det til politiet, siger lederen af Socialtils­yn Hovedstade­n, Mie Andresen, i et interview med Ekstra Bladet.

– Det skal man vel forstå som en politianme­ldelse?

– Ja, det skal man.

Det er Midtog Vestsjælla­nds Politi, der har modtaget anmeldelse­n fra Socialtils­yn Hovedstade­n.

Tilsynsche­f undrer sig

Mie Andresen fra Socialtils­yn Hovedstade­n understreg­er, at hun kun kan udtale sig om den del af koncernen og om den periode, hvor Socialtils­yn Hovedstade­n har haft ansvaret.

Hun undrer sig i den forbindels­e over Erik Filthuths høje private udlæg på Søbæks bo- og opholdsste­der. Her har han – på de to år, tilsynet har haft ansvaret – haft private udlæg for over en halv million kroner.

– Det undrer jeg mig selvfølgel­ig over. Og jeg mener ikke, at man som direktør skal have private udlæg på den her måde, siger tilsynsche­fen og fortsætter:

– Det er jo ikke noget, vi har gennemgået. Det er noget, revisor skal gennemgå – i hvert fald stikprøvev­is.

Klar adskillels­e

– Flyrejser, hoteller, restaurant­er, café og beklædning – hvad har formålet være med det? Hvorfor har han haft så store udlæg? Det er sådan nogle ting, som man kan undre sig over, siger hun.

Søbæks bo- og opholdsste­der blev i mange år drevet som enkeltmand­svirksomhe­d ejet af Erik Filthuth selv, og tilsynsche­fen understreg­er, at der – særligt i den type konstrukti­oner – skal være ’ helt vandtætte skotter’ mellem en ejers privatøkon­omi og tilbuddets.

– Når man er eneejer, og især når det er en enkeltmand­svirksomhe­d, som det har været i 2014 og 2015, så skal der være en helt klar adskillels­e mellem ejerens og tilbuddets økonomi, siger Mie Andersen til Ekstra Bladet.

Når man er eneejer, så skal der være en helt klar adskillels­e mellem ejerens og tilbuddets økonomi

 ?? FOTO: NIELS AHLMANN OLESEN/ RITZAU SCANPIX ?? Mistænkeli­ge forhold
Interne dokumenter har afsløret en række mistænkeli­ge økonomiske forhold på Søbæks skoler og opholdsste­der i den periode, hvor rigmanden Erik Filthuth var ejer og direktør.
FOTO: NIELS AHLMANN OLESEN/ RITZAU SCANPIX Mistænkeli­ge forhold Interne dokumenter har afsløret en række mistænkeli­ge økonomiske forhold på Søbæks skoler og opholdsste­der i den periode, hvor rigmanden Erik Filthuth var ejer og direktør.
 ??  ?? . t s u g u a
.
9
1 t e d a l
B a r t s k
E
. t s u g u a . 9 1 t e d a l B a r t s k E
 ??  ?? Ekstra Bladet 21. august.
Ekstra Bladet 21. august.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark