Sasze­li­ne Ema­nu­el­le Drey­er san­ger og viru­s­eks­pert

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTU­ENS SØNDAGSLUR -

– Ja, gud ja, jeg har fak­tisk gå­et og tænkt på, om jeg hav­de råd til at gå til nu­mero­log igen, og nu har jeg det plud­se­lig. Da jeg sidst var til nu­mero­log i 2016 og æn­dre­de mit navn fra det lidt fla­de Sa­se­li­ne Sørensen til Sasze­li­ne □ma­nu­el­le Drey­er fik jeg det me­get bed­re. Jeg tænk­te og­så me­get kla­re­re, og må­ske vil­le det gav­ne med end­nu et nav­neskift. □gent­lig kun­ne jeg godt tæn­ke mig no­get med nog­le fle­re z’er.

– Nå ja, og så skal jeg ha­ve købt nog­le rul­ler stan­ni­ol ...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.