Mand fun­det død ved bil

Ekstra Bladet - - SLYN­GELSTU­EN -

En 47- årig mand blev i går fun­det død på en par­ke­rings­plads i He­deland nord­vest for Tu­ne.

Un­der­sø­gel­ser­ne på ste­det gør, at po­li­ti­et ef­ter­for­sker fun­det af den af­dø­de mand som en drabs­sag.

På den of­fent­li­ge par­ke­rings­plads i He­deland, der lig­ger i Gre­ve Kom­mu­ne, holdt en blå Toy­o­ta Aven­sis, som vi­ste sig at til­hø­re den nu af­dø­de. Bi­len bli­ver nu un­der­søgt nær­me­re for even­tu­el­le spor.

Par­ke­rings­plad­sen blev af­spær­ret, så rets­me­di­ci­ne­re, kri­mi­nal­tek­ni­ke­re og ef­ter­for­ske­re kun­ne un­der­sø­ge li­get og om­gi­vel­ser­ne nær­me­re, op­ly­ser Midt- og Vestsjæl­lands Po­li­ti.

Den af­dø­de er fra Hvi­d­ov­re, og hans på­rø­ren­de er un­der­ret­tet.

Ritzau

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.