Fi­re om­kom i uvejr

Ekstra Bladet - - FLASH! -

Bå­de det syd­li­ge FRANK­RIG:

Frank­rig og det nord­li­ge Ita­li­en er ble­vet ramt af vold­som­me øde­læg­gel­ser un­der uvejr. Fi­re men­ne­sker er om­kom­met un­der over­svøm­mel­ser i Syd­frank­rig og ot­te an­dre er meldt sav­net. Yder­li­ge­re ti me­nes at væ­re sav­net, op­ly­ser lo­ka­le myn­dig­he­der og red­ning­s­tje­ne­ster.

Bå­de i Frank­rig og i Ita­li­en op­trap­pe­de red­nings­mand­skab søn­dag ef­ter­søg­nin­ger ef­ter over­le­ven­de i lands­by­er i en bjer­gre­gion, hvor vold­som­me over­svøm­mel­ser har for­år­sa­get vold­som­me øde­læg­gel­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.