FC MIDTJYL­LAND

Ekstra Bladet - - SPORT SUPERLIGA - FO­TO: HEN­NING BAG­GER/ RITZAU SCAN­PIX

★★★★★

DET GIK GODT: Cham­pions Le­ague- bil­let­ten var med til at hol­de sam­men på spil­ler­trup­pen. Der var ryg­ter om, at bå­de Frank Ony­e­ka og □rik Svi­at­chen­ko ( fo­to) skul­le væk, men al­le blev. Der­u­d­over kom der for­stærk­ning til i toppen med Pio­ne Si­sto og til bred­den med Luca Pfeif­fer og Da­ni­el Hø­egh.

DET GIK SKIDT: Ron­nie Schwartz var på af­fy­rings­ram­pen, men end­te med at tak­ke nej til Char­lt­on. Nu ven­ter et ef­ter­år uden spil­le­tid. Vi er og­så ude i en trup på 29 spil­le­re. □n del går et ef­ter­år i mø­de uden me­get spil­le­tid.

SÅ­DAN VIL DET GÅ: Ud over ni Su­per­liga- kam­pe og én po­kal­kamp skal der spil­les seks Cham­pions Le­agu­e­op­gør. Det kræ­ver ro­ta­tion i den sto­re trup. Bri­an Pri­ske kan blan­de kor­te­ne, så FCM vil væ­re med helt frem­me, når ju­le­fe­ri­en ind­le­des.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.