Rig­ti­ge mænd på dan­nel­ses­rej­se, DR1 20.00:

Ekstra Bladet - - TV - GUIDE -

De slap­pe krop­pe og den hal­ten­de sund­hed er ble­vet fik­set. Så­dan da. Men de­res da­mer er end­nu ik­ke til­fred­se, så nu vil de og­så ha­ve, at de­res Rig­ti­ge Mænd får styr på dan­nel­sen. Der­for sen­der ko­ner­ne dem ud på en 21 da­ge lang dan­nel­ses­rej­se gen­nem Dan­mark. Mæn­de­ne skal bry­de de­res ma­ge­li­ge va­ner, fin­de mo­det til at ud­vi­de de­res ho­ri­sont og af­prø­ve helt nye si­der af sig selv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.