Kan skæ­re i det me­ste

Ekstra Bladet - - HÅNDVÆRKER­EN -

Hos Ry­o­bi kan du få et al­si­digt 85 mm mul­ti- skæ­re­værk­tøj, som skul­le væ­re ide­elt til et bredt ud­valg af ma­te­ri­a­ler her­un­der træ, me­tal, gips, plast el­ler fli­ser. Skæ­re­værk­tø­jet, R18MMS- 0, er ud­sty­ret med en in­nova­tiv dyk­funk­tion, som kan gi­ve ek­stra nøj­ag­ti­ge dyks­kæ­rin­ger i træ. Den kan snur­re med op til 4250 o./ min., som gør det nemt at skæ­re træ op til 26 mm, i me­tal til 2 mm og i fli­ser til 9 mm. Klin­gen kan an­ven­dens til en lang ræk­ke ma­te­ri­a­ler, så man ik­ke be­hø­ver at skif­te den, når man skal skæ­re i et nyt ma­te­ri­a­le. Den værk­tøjs­fri dyb­deju­ste­ring gør det des­u­den nemt og hur­tigt at indstil­le sa­ven.

Pris:

799 kr. inkl. moms For­hand­ler: htt­ps://dk. ry­o­bi­tools.eu/

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.