Ra­di­kal Rod(e)bu­tik

Ekstra Bladet - - FLASH! -

Ra­di­ka­le Ven­stre – par­ti­et med de rig­ti­ge me­nin­ger på ret­te sted og i ret­te tid – er fæl­det grun­det hyk­le­ri og hånd­te­ring af en sag om se­x­chi­ka­ne og en hånd på et lår for cir­ka ti år si­den.

Men er det vir­ke­lig nok til at træk­ke sig som po­li­tisk le­der for det mær­ke­li­ge – al­tid kor­rek­te – par­ti? Mon ik­ke der er an­dre sa­ger mod Øster­gaard i de ra­di­ka­les ro­de­bu­tik, der og­så tæl­ler med?

En kræn­ker nø­jes vel nor­malt ik­ke med kun én kræn­kel­se?

Lot­te Rod har mu­lig­vis til­gi­vet den nu tid­li­ge­re for­mand, men hun und­si­ger sam­ti­dig hans hånd­te­ring af sa­gen, der er så mær­ke­lig, at det må­ske i bund og grund kan hen­fø­res til et nø­je plan­lagt kup mod Mor­ten Øster­gaard? Tor­ben Skov Rol­fsga­de 154

Es­b­jerg

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.